Programa 2019 / Protegim la terra

Territori

El model territorial que necessitem és un model de protecció del territori i de les persones. Ens cal un urbanisme mediterrani, sostenible, que recupere i reforce les poblacions compactes, ben equipades i dotades, amb serveis i comerços de proximitat i plena accessibilitat, en lloc de potenciar un urbanisme dispers, de baixa densitat, amb separació d'activitats i urbanitzacions tancades, malbaratador de sòl i de recursos, i generador de trànsit i de greus problemes econòmics i ambientals.

Al mateix temps, cal enfrontar-se amb mesures concretes i eficients al greu problema de despoblament que pateixen moltes comarques valencianes d’interior, que hipoteca el futur de bona part del nostre territori i de la seua gent.

Propostes

 1. Desplegarem intensament la nova Llei d'urbanisme per promoure un model territorial al servei de les persones, que ens permeta un futur sostenible i que no deprede el medi ni especule amb el sòl.
 2. Adaptarem les ciutats i pobles al canvi climàtic, amb l’estudi del seu funcionament bioclimàtic, i dissenyarem programes de reintroducció d’arbratge i espais verds enjardinats a les ciutats, a fi de mitigar l'efecte illa de calor.
 3. Impulsarem a l’Estat la promulgació de lleis de protecció del territori, seguint la filosofia de les ja promulgades a les Corts Valencianes.
 4. Impulsarem la reforma de la Llei 7/1985 reguladora de bases del règim local i la resta de normativa en matèria de règim local per permetre que les comunitats autònomes puguen eliminar les diputacions provincials i dissenyar la seua pròpia estructura de govern territorial. Mentrestant, continuarem treballant en la coordinació i buidatge de competències de les diputacions i promourem l'agrupació d'entitats locals, com les comarques, mancomunitats o àrees metropolitanes, tot prioritzant la proximitat a la ciutadania en la presa de decisions i l’eficiència en la prestació de serveis.
 5. Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible amb l’objectiu de revertir el despoblament i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en les zones rurals; incrementant les rendes i llocs de treball, fomentant el treball autònom, la creació de pimes i cooperatives i el teletreball; promovent activitats econòmiques sostenibles i noves activitats innovadores i de baix impacte territorial; incorporant incentius fiscals i econòmics i millorant les dotacions i serveis públics, de comunicació i financers.
 6. Crearem un fons específic per promoure el desenvolupament rural integral gestionat des de l’Agència Valenciana de Promoció Rural i Lluita contra el Despoblament.
 7. Impulsarem la Llei de serveis socials en el món rural (sanitat, educació, serveis socials, mobilitat i connectivitat). És necessari trencar amb el cercle viciós de la despoblació invertint en serveis públics que atrauran població que busca en l'entorn rural una forma de vida millor.
 8. Avançarem decididament cap a un model de mobilitat basat en premisses de sostenibilitat, eficiència energètica, integració social, millora de la seguretat viària i de la salut, donant prioritat al transport públic.
 9. Abordarem un nou enfocament de les inversions en infraestructures de mobilitat i transport, prioritzant la millora dels serveis de rodalies, dels ferrocarrils regionals, autonòmics, carrils bici, carrils bus i VAO d’accés a les ciutats, així com en les infraestructures que permeten la ràpida electrificació del transport.
 10. Exigirem a l'Estat una inversió adequada per dignificar les infraestructures al nostre territori, amb especial incidència a la xarxa de rodalia, el corredor mediterrani, el tren Gandia-Dénia, les millores de la via Xàtiva-Alcoi, la doble línia ferroviària allà on no n’hi haja encara i el túnel passant a la ciutat de València.
 11. Impulsarem el traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica. Promourem acords entre comunitats per a la potenciació de les línies que les interconnecten (Castella-la Manxa, Aragó, Catalunya, Múrcia). El traspàs haurà d’anar acompanyat d’un pla d’inversions de l’Estat per a la millora, reparació i modernització de les línies i el material.
 12. Exigirem la gratuïtat total de l’AP-7 i l’adequació urgent dels accessos a les diferents comarques.
 13. Millorarem el transport col·lectiu, prioritzant els vehicles de menors emissions: tramvia, troleibús, autobusos de gas, híbrids i elèctrics, sempre tenint en compte els criteris d’eficiència i d'ajust a la demanda real.
 14. Potenciarem el transport públic en entorns rurals com a eina de cohesió social i territorial i de lluita contra el despoblament.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes