Programa 2019 / Protegim la terra

Medi ambient

El canvi climàtic és el repte més gran al qual haurem de fer front com a societat en les pròximes dècades. És urgent la necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per evitar escenaris de canvi climàtic catastròfic. Hem d’actuar en una doble via: anar cap a una producció i consum més responsable amb el medi ambient i desenvolupar estratègies de benestar basades a reduir el consum de recursos naturals i d’energia, conservar i recuperar els espais forestals, fluvials i agraris i la seua biodiversitat, així com en la distribució justa dels costos i beneficis d’aquesta transició ecològica necessària i inajornable.

En aquest sentit és clau l'alineament d’energia, clima i polítiques ambientals amb l'objectiu d'accelerar la transició energètica i cap a una economia sostenible, circular i competitiva.

Propostes

 1. Aprovarem una nova Llei de protecció d’espais naturals per desenvolupar i adaptar a la realitat valenciana la normativa europea i estatal vigent en matèria de patrimoni natural, biodiversitat, conservació dels ecosistemes aquàtics i espais protegits pels seus alts valors ecològics.
 2. Ampliarem la xarxa d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana amb la creació dels parcs naturals del Caroig, d’Aitana i de Serra Escalona i impulsarem la declaració del Parc Natural de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera en col·laboració amb les diverses administracions públiques, els actors socials, econòmics i ambientals i les poblacions involucrades en aquests espais naturals.
 3. Enfortirem el desplegament i l’aplicació de les Línies Estratègiques per a la Prevenció d'Incendis Forestals, així com la col·laboració i coordinació entre administracions per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals, i reforçarem la implementació dels plans municipals de prevenció d’incendis forestals.
 4. Posarem en marxa un Fons Forestal Valencià com a instrument perquè els propietaris i els municipis que gestionen els seus boscos de manera sostenible reben una compensació que incentive aquestes pràctiques i que reconega allò que els terrenys forestals ofereixen a la societat.
 5. Desplegarem el nou Pla Integral de Residus, una política de gestió de residus coordinada entre les administracions, transparent i integrada, basada en la reducció, la reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge i la valorització dels materials.
 6. Exigirem al Govern central un calendari de tancament definitiu de la central nuclear de Cofrents al final de l'actual pròrroga de funcionament, el març de 2021; així com l'elaboració d'un pla de contingència social i econòmica de l'àrea d'influència socioeconòmica de la central i del proveïment elèctric posttancament.
 7. Elaborarem una Llei de transició hidrològica, basada en l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua (DMA) per recuperar i conservar el bon estat dels rius, aqüífers, llacs, estuaris i aigües costaneres; per garantir l’ús sostenible de l’aigua en cada conca; per garantir l’aplicació de mesures de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic; i per reconèixer i garantir l’exercici del dret humà essencial d’accés a l’aigua potable i el sanejament a totes les persones.
 8. Finalitzarem les obres complementàries al transvasament Xúquer-Vinalopó per permetre la plena operativitat d’aquesta infraestructura a fi de satisfer els usos agraris del Vinalopó i revertir la sobreexplotació dels aqüífers.
 9. Promourem que des de les confederacions hidrogràfiques s'elaboren plans de recuperació ecològica, socioeconòmica i patrimonial de les principals conques fluvials que travessen el País Valencià començant per les conques del Xúquer, Vinalopó, Segura, Túria, Palància, Millars i Serpis, en col·laboració amb les autoritats autonòmiques i municipals, comptant amb la participació de la població i de totes les parts interessades.
 10. Aprovarem una llei per garantir la dignitat i el benestar animal. Donarem suport a les entitats locals per als plans d'esterilització felina i l’atenció dels animals abandonats amb sacrifici zero, en col·laboració amb les associacions protectores d’animals.
 11. Promourem la reducció de l'IVA dels serveis veterinaris.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes