Programa 2019 / Garantim drets

Drets de la ciutadania

Des de Compromís hem aconseguit que la lluita contra la corrupció, per recuperar la credibilitat de la política i la regeneració democràtica, s’haja convertit en un eix estratègic de la Generalitat i la seua acció política.

Hem de seguir avançant per garantir els drets de ciutadania, que en aquest moment són múltiples i que passen per garantir des d’una infància digna fins a la memòria democràtica. Uns drets que garantisquen la protecció de la diversitat com a valor, des de la religiosa fins a la sexual, passant per l'ètnica. Uns drets de ciutadania que reclamen una administració eficient i centrada en les persones.

Propostes

 1. Impulsarem una Llei de govern obert, que òbriga les portes de l’administració a la ciutadania, que fomente la seua participació en la presa de decisions i que garantisca la transparència en la gestió dels diners públics.
 2. Tal com hem fet al govern valencià, impulsarem a l’Estat l’aprovació del codi ètic de bon govern i també la regulació de l’activitat dels lobbies o grups de pressió, garantint la transparència en la participació dels grups d’interés en la presa de decisions de polítiques públiques i en l’elaboració de projectes normatius, sempre d’acord amb els principis de legalitat, publicitat, transparència, rendició de comptes i responsabilitat en la gestió pública.
 3. Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics de la Generalitat per recuperar els diners furtats per les trames de corrupció.
 4. Potenciarem els sistemes d'alerta per detectar possibles irregularitats en qualsevol procediment de contractació pública, i impulsarem aquestes mateixes mesures en l'administració central de l'Estat. També dotarem d'un nou impuls l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
 5. Desplegarem la Llei valenciana de foment de la responsabilitat social per garantir que s'incloguen clàusules ètiques i socials en la contractació i les subvencions públiques a empreses i entitats.
 6. Plantejarem les reformes legals necessàries per garantir el reconeixement de la capacitat de la Generalitat Valenciana de legislar sobre el Dret Civil propi, sense interferències per part de l'Estat, tal com reconeix l'Estatut d'Autonomia.
 7. Tornarem a proposar una reforma de la Llei electoral valenciana per fer-la més democràtica, més moderna i més representativa, i acabar amb la tanca del 5%. Una llei que fomente la paritat entre dones i homes i facilite el vot preferencial a la ciutadania.
 8. Impulsarem el Servei de Justícia Gratuïta com a dret constitucional de la ciutadania per mitjà de la dignificació de la feina dels lletrats, unes retribucions dignes i una formació contínua.
 9. Democratitzarem el sistema d'accés a la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques que premie la capacitat i no la situació econòmica de la persona aspirant.
 10. Garantirem que la formació especialitzada en matèria de gènere siga obligatòria i avaluable en les oposicions a judicatura, l’Escola Judicial i la formació contínua anual, impartida pel Consejo General del Poder Judicial; i també per als jutges i jutgesses ja en actiu.
 11. Continuarem desenvolupant la Llei valenciana de memòria democràtica i per la convivència. A l'Estat Espanyol, entre d'altres iniciatives, es confeccionarà un cens de víctimes i s'elaboraran mapes de les zones del territori en les quals es presumisca que puguen localitzar-se restes de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.
 12. Garantirem que totes les persones siguen ateses per les administracions públiques en igualtat de condicions en qualsevol de les llengües oficials.
 13. Impulsarem una Llei valenciana d’igualtat de tracte, no-discriminació i prevenció dels delictes d’odi.
 14. Desenvoluparem la Llei integral del dret a la identitat i expressió de gènere i la Llei d’igualtat de les persones LGTBI i vetlarem pel seu compliment. Així mateix, impulsarem una llei estatal per al ple reconeixement dels drets LGTBI.
 15. Derogarem la Llei de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a Llei mordassa, perquè és una norma lesiva per a la llibertat d'expressió i altres drets ciutadans.
 16. Impulsarem la Llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies.
 17. Promourem un pacte per uns nous usos del temps, basat en la corresponsabilitat i el foment de la criança familiar, la redistribució del treball, el reconeixement de l’oci educatiu i el respecte envers el nostre medi ambient.
 18. Crearem l’Oficina Valenciana de Persones Refugiades com a servei d’atenció a les persones refugiades i sol·licitants d’asil, amb assessorament legal i acompanyament en la seua inclusió en la societat valenciana.
 19. Exigirem el tancament immediat dels CIE, així com una política migratòria més solidària, que incloga el compliment de les xifres d’acollida de persones refugiades aprovades internacionalment.
 20. Donarem preferència a la titularitat pública i la gestió directa de tots els serveis públics, millorarem la gestió dels instruments de Dret Públic (contractes públics, gestió pressupostària, procediments administratius) i implantarem mecanismes avaluadors de l’eficàcia de l’activitat administrativa i dels serveis públics, i de sistemes d’exigència de responsabilitats als gestors i gestores.
 21. Assessorarem i donarem suport als municipis que posen en marxa processos de remunicipalització del servei de l’aigua i que aposten per un model energètic públic.
 22. Blindarem el servei de ràdio i televisió públiques en l’Estatut d’Autonomia per garantir la seua independència, i continuarem donant suport a la reactivació del sector audiovisual valencià.
 23. Treballarem per una reforma de l’Estatut que amplie el reconeixement de drets dels valencians i valencianes, en especial els drets socials; que incorpore a les institucions una visió de la democràcia més moderna i participativa i que blinde les competències que exerceix la Generalitat i n’incorpore de noves, com ara la gestió de rodalies o la definició de l’estructura territorial.
 24. Realitzarem un estudi de viabilitat per iniciar una transició dels comptes de la Generalitat cap a bancs i cooperatives de crèdit ètics, que no financen armes i guerres, en coherència amb la Llei de foment de la responsabilitat social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes