Programa 2019 / Protegim la terra

Agricultura

L’agricultura, la ramaderia, la pesca i el desenvolupament rural constitueixen una part fonamental de la nostra economia, del nostre paisatge i de la nostra manera d’entendre el món. Les persones han de poder viure del camp, per això l’aplicació de polítiques encaminades a la seua sostenibilitat és fonamental per a garantir un territori amb futur i que al mateix temps genere oportunitats laborals dignes.

Les condicions naturals del País Valencià han consolidat al llarg del temps un sector econòmic clau i potent com és l’agroalimentari, essencial i estratègic per a la nostra comunitat a molts nivells: polític, territorial, econòmic, social i ambiental. L’estima per la terra implica un sentiment comú de defensa del territori.

Propostes

 1. Impulsarem la Llei per a les eleccions al camp valencià i el Consell Agrari Valencià, com a òrgan consultiu de la Conselleria, amb representació de les organitzacions professionals agràries més representatives. A més, promourem el Consell Agroalimentari Valencià: un instrument de participació i consulta amb presència de les entitats representatives en l’àmbit del món rural i la cadena alimentària.
 2. Millorarem el model de servei del sector agrari, mitjançant la reactivació de les oficines comarcals com a oficines d’atenció i promoció del sector primari valencià, desenvolupant un paper impulsor i promotor del sector agroalimentari i del medi rural valencià.
 3. Incorporarem especialistes en matèria agrària a l’Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, nexe de la Generalitat Valenciana amb la UE i els subsectors agraris valencians, referència i vehicle per a la vertebració dels subsectors agraris valencians, amb l’objecte d’articular un lobby valencià real a les institucions comunitàries.
 4. Impulsarem una estratègia per a la indústria agroalimentària valenciana basada en el producte de proximitat, de qualitat i ecològic, prioritzant el finançament d’inversions i/o nous projectes que donen valor a la cadena.
 5. Elaborarem una Llei valenciana d’estructures comercials que unifique la legislació actual i incorpore una nova regulació sobre mercats locals i de proximitat, així com mesures de millora de la competitivitat.
 6. Impulsarem iniciatives per a la conversió de l’agricultura de secà i la ramaderia extensiva cap a la producció ecològica, que haurà de contemplar mesures econòmiques i fiscals, mesures d’R+D+i i de formació continuada i instruments de finançament.
 7. Implementarem la Llei d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana, que afavorirà la viabilitat i racionalitat de les explotacions agràries, mantenint la biodiversitat dels agrosistemes, béns patrimonials i tots aquells factors de diferenciació que vagen en benefici de la qualitat agroalimentària.
 8. Promourem la Llei de pasturatge racional, en la qual es reconega el seu valor ambiental, amb l’equilibri de les càrregues ramaderes a les nostres muntanyes, i es garantisquen els serveis necessaris per a la transhumància, transtermitància i la pastura.
 9. Desenvoluparem la Llei de pesca marítima i aqüicultura per promoure la diversificació de l’activitat pesquera, l’aturada biològica i el foment de la gastronomia i el turisme d’aquest sector primari.
 10. Presentarem el Pla director citrícola de la Comunitat Valenciana (2019-2023), amb l'objectiu de millorar la posició competitiva de la citricultura valenciana.
 11. Defensarem que l’agroalimentació quede fora dels acords comercials extracomunitaris per protegir la seguretat fitosanitària i alimentària de les nostres produccions, la sobirania alimentària i el futur del món agrari i el seu desenvolupament rural; així com tots els serveis ecosistèmics que aporta al conjunt de la UE.
 12. Reclamarem al govern de l’Estat que recupere les taxes d’inversió pressupostària per tal de realitzar polítiques efectives de manteniment i defensa dels recursos agraris, ramaders, forestals i pesquers.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes