Programa 2019 / Garantim drets

Feminismes

Vivim en un moment històric del feminisme, en el qual les dones, a través de les xarxes i les connexions globals, estan generant un canvi, una revolució que no té marxa enrere i que ho ha d’impregnar tot. Des de Compromís desenvoluparem les polítiques d’igualtat, mitjançant polítiques públiques dirigides a promoure la igualtat en totes les polítiques i accions, a tots els nivells i en totes les fases de planificació, execució i avaluació.

Farem especial incidència en la igualtat laboral. L'ocupació i la cultura empresarial han de ser els camps d'acció per a trencar tant l'escletxa salarial com el sostre de vidre i el terra enganxós, així com d'altres elements que frenen la igualtat en el món laboral. També en l’àmbit del llenguatge i els mitjans. La comunicació és la forma amb la qual ens arriba la informació, per això cal incidir en les formes que utilitzem per descriure el món i substituir la visió patriarcal per una d’igualitària.

Propostes

  1. Impulsarem una nova Llei d’igualtat capdavantera en tot l’Estat que garantisca la igualtat real entre dones i homes des d’un vessant feminista, transversal i inclusiu per construir una societat realment democràtica.
  2. Implementarem un programa d’educació afectivosexual a les aules, a partir dels 6 anys, com eina de prevenció de la violència masclista, de foment dels bons tractes i de dret a la sexualitat.
  3. Reformarem la Llei d'igualtat estatal per garantir la paritat en els espais de decisió de tots els àmbits, incloent-hi les grans empreses. A més, impulsarem un nou Pacte “Empresa i Gènere” que incloga la perspectiva de gènere en l’òptica empresarial i laboral amb mesures de corresponsabilitat, igualtat salarial i participació de les dones en els òrgans de decisió.
  4. Desenvoluparem una estratègia valenciana per a l’erradicació de la violència sexual que incorpore la prostitució com una forma de violència cap a les dones.
  5. Desenvoluparem el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, i el dotarem amb pressupost necessari perquè siga efectiu.
  6. Implementarem, en tres anys de forma progressiva, els permisos iguals, intransferibles i irrenunciables per naixement, acolliment i adopció fins a les 24 setmanes per part de les dues persones progenitores. En el cas de les famílies monoparentals, es disfrutará de la suma dels dos permisos. A més, en el cas dels xiquets i xiquetes amb diversitat funcional o necessitats especials s’ampliarà fins a les 26 setmanes.
  7. Crearem un programa específic contra l'escletxa salarial i lluitarem contra les formes de precarietat que castiguen especialment les dones.
  8. Eliminarem de la normativa estatal l'obligatorietat de mantindre els concerts educatius als centres que segreguen l'alumnat per raó de sexe, i impulsarem mesures que enfortisquen la coeducació entre els xiquets i xiquetes.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes