Programa 2019 / Garantim drets

Joventut

La joventut valenciana volem tindre la garantia de poder definir i construir el nostre projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats, considerant el nostre origen, situació social i context. Per respondre a aquest objectiu apostem per unes polítiques de joventut integrals, que ens consideren a les persones joves com a subjectes des de totes les dimensions: educativa, laboral, emancipadora, d’oci i de salut.

A més, aquestes polítiques de joventut han d’estar ben coordinades, suficientment finançades, i han de ser protagonistes de l’agenda de la Generalitat i de tots els seus departaments.

Propostes

  1. Desenvoluparem l’Estratègia Valenciana de la Joventut com a eix vertebrador de les polítiques de joventut de la Generalitat, amb el pressupost necessari per a la seua execució.
  2. Crearem un Observatori de la Joventut al si de l'IVAJ, amb capacitat per a realitzar estudis i conéixer la realitat de la joventut valenciana i per orientar les polítiques de totes les conselleries.
  3. Integrarem en un únic abonament de transport, amb tarifa reduïda, l'ús de les diferents modalitats de transport públic per tal de fomentar el seu ús, lluitar contra el canvi climàtic i garantir el dret a la mobilitat de la joventut valenciana.
  4. Fomentarem la creació de projectes empresarials joves, especialment a través de cooperatives, facilitant la cessió d’espais públics de treball compartit i acompanyant-los durant tot el seu procés de creació i consolidació.
  5. Incrementarem el pressupost de la línia d’ajudes específica per facilitar l'accés dels i les joves a un habitatge digne a través de lloguer, establint criteris de renda; crearem una xarxa d'habitatge públic i exigirem un 30% d'habitatge protegit en les noves promocions i un 7% específic per a joves.
  6. Ampliarem els recursos i personal de la Xarxa Jove i dels Centres d’Informació Juvenil (CIJ) i crearem una mesa entre les entitats juvenils d’oci educatiu i l’IVAJ.
  7. Modificarem la Llei orgànica del règim electoral general per establir el dret a vot en els 16 anys.
  8. Exigirem al govern central la modificació del Programa de Garantia Juvenil amb una major dotació per a les polítiques actives d'ocupació de la joventut i una major participació en el programa de les comunitats autònomes i dels instruments de participació jove.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes