Programa 2019 / Protegim la terra

Model econòmic

Caminem cap a nou model econòmic basat en la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social; en la planificació i la participació ciutadana; en l’ètica i la cooperació, i en el qual l’economia i el treball són instruments al servei del benestar de les persones. En aquest sentit, cal considerar la modernitat, les noves tecnologies i l’automatització al servei d’un model econòmic que no passa per treballar i consumir més, sinó menys i millor.

Volem una economia per a les persones, que prioritze el seu benestar, la seua autorealització i el progrés de la societat en el seu conjunt; una economia per a la transició ecològica, que siga sostenible, respectuosa amb l’entorn i que situe els sectors productius valencians en l’avantguarda de la transició ecològica de l’economia; una economia avançada i connectada, que promoga la innovació i permeta als sectors productius millorar cap al servei de les persones, i una economia feminista, que incorpore la perspectiva de gènere i l’aposta per nous sectors com la cultura o les cures.

Propostes

 1. Desenvoluparem el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV) i l’ampliarem a nous clústers emergents i potencials, sobre els criteris de sostenibilitat, i potenciarem i posarem en valor sectors productius com la ramaderia, la química verda, la cultura i el sector audiovisual, l’artesania o la prestació de serveis de cures.
 2. Impulsarem programes específics per a donar suport a les pimes industrials, que comptaran amb les necessitats de finançament productiu i d’inversions, per a la transformació digital, la incorporació d’R+D+i, la diversificació productiva i la internacionalització. També treballarem a nivell estatal per crear un Pla Integral de suport especial a les pimes i microempreses, per la seua importància per a la disminució de l’atur. Facilitarem l’accés al crèdit de les xicotetes empreses que siguen econòmicament viables.
 3. Promourem una Llei d’instituts tecnològics que dote d’estabilitat el sector i d’un espai de col·laboració a llarg termini. Crearem una Escola d’Innovació que ajudarà a les nostres pimes a introduir nous processos, noves maneres d’organitzar-se i principis de gestió avançada perquè puguen guanyar productivitat.
 4. Potenciarem, en coordinació amb les empreses tecnològiques que operen al nostre territori, un ràpid desplegament de la Xarxa 5G i l'extensió de la seua cobertura a tot el territori, per estar al capdavant de les regions d’Europa en l’impuls a l’economia del coneixement.
 5. Desenvoluparem la Llei de gestió, modernització i promoció d’àrees industrials i el Mapa del Sòl Industrial de l’IVACE per a la modernització i millora dels serveis i dotacions dels polígons industrials i la generació d’un context industrial competitiu.
 6. Fomentarem les cooperatives i l’economia social per impulsar un canvi en el model productiu basat en valors democràtics, participatius, igualitaris i sostenibles. Promourem les fórmules cooperatives per a l’emprenedoria i per a la recuperació, per part dels treballadors i treballadores, d’empreses en procés de fallida.
 7. Defensarem els productes industrials propis contra la competència deslleial dels productes extracomunitaris, promovent una legislació europea adient (major control dels productes perniciosos i nocius en el consum, dels fabricats amb treball infantil o quasiesclavitud, dels generadors de contaminació en la seua producció, etc.), acompanyada de mesures que possibiliten la seua aplicació.
 8. Engegarem un programa integral de foment de l'emprenedoria amb l’objectiu de facilitar un suport eficaç a la creació d'empreses i crear un entorn més favorable per posar en marxa i desenvolupar els projectes, amb instruments d'assessorament i seguiment en totes les fases de la posada en marxa i durant els primers anys de vida de l'empresa.
 9. Bastirem un gran acord transversal del Govern amb la societat: Acord Valencià per a la Transició Energètica, per proposar i compartir un full de ruta cap a la transició energètica amb l’objectiu d’arribar a l’any 2050 amb un 100% de renovables en el sector elèctric, assolint també capacitat i sobirania per aconseguir-ho i alinear els altres sectors (transport, agricultura, indústria...) amb els objectius sobre canvi climàtic de la UE.
 10. Donarem suport al xicotet i mitjà comerç a través dels plans d’ajudes Avalem Comerç i Emprenem Comerç, el Pla d’impuls al comerç electrònic, la professionalització del sector comercial a través de la formació i l’acreditació de les competències professionals i el foment del consum del producte de proximitat i tradicional.
 11. Impulsarem la Llei estatal de regulació dels horaris comercials per afavorir la conciliació familiar i la protecció del comerç de proximitat.
 12. Davant la finalització de la concessió en la pròxima legislatura, treballarem per retornar a la gestió pública directa el servei de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), amb la total prioritat de salvaguardar la seguretat viària a les carreteres valencianes, la millora en la qualitat del servei, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries, i una gestió transparent i eficient.
 13. Col·laborarem amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de turisme i regulen i delimiten els recursos turístics a través de l'ordenació urbanística; i donarem suport tècnic, en especial als municipis xicotets, per elaborar un Pla d’Ordenació dels Recursos Turístics (PORT).
 14. Actualitzarem el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana perquè la totalitat dels apartaments turístics complisquen la normativa urbanística municipal i vigilarem el compliment de l’obligació de les plataformes digitals d’allotjament de fer constar el número d’inscripció en totes les ofertes. Així mateix, augmentarem la inspecció i la lluita contra l’intrusisme.
 15. Estudiarem la creació d’un fons de sostenibilitat turística que ajude a mitigar els efectes negatius socials i mediambientals que pot produir la pressió turística en zones de màxima afluència, finançat amb figures fiscals suficients i proporcionals.
 16. Millorarem les condicions laborals i la seguretat laboral dels treballadors i les treballadores del sector turístic, en particular dels col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, com les “kellys”, i atendrem als fenòmens de l’externalització de serveis i dels “falsos autònoms”.
 17. Impulsarem un Pla de turisme rural en comarques d’interior, que done suport a les modalitats que més s’adeqüen a l’entorn cultural i ambiental, minimitzant impactes i creant efectes socioeconòmics sinèrgics amb les potencialitats del territori. Un eix transversal principal del Pla serà l’apoderament de les dones en el medi rural, com a agent de desenvolupament econòmic i generador de nova riquesa i de llocs de treball en les comarques rurals.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes