Programa 2019 / Cuidem de la gent

Cultura i esport

La posada en marxa del Pla FesCultura 2016-2020 ha suposat un canvi radical en les polítiques públiques en matèria de cultura. Per primera vegada hi ha una estratègia compartida entre la Generalitat i els sectors culturals per a la transformació de l’ecosistema cultural valencià a través de la millora dels drets culturals de la ciutadania, de l’expressió, de la participació i de la construcció de les identitats individuals i col·lectives, a més d’incrementar la innovació i la productivitat de la cultura perquè comporte un valor afegit i genere llocs de treball de qualitat. El compromís pressupostari progressiu és el camí per a aquesta recuperació del sector.

Al mateix temps, apostem perquè l’esport siga un element de cohesió social, reductor de desigualtats i generador de salut.

Propostes

  1. Crearem la campanya “Tria un llibre” per a impulsar els hàbits de lectura a través de les llibreries: regalarem un llibre a cada xiquet/a en complir 6 anys i aprofundirem en el pla de foment del llibre i la lectura que ja hem iniciat.
  2. Impulsarem una plaça virtual de trobada (Market Place) entre creatius de continguts, productors de continguts i exhibidors de continguts per intercanviar talents, continguts, coneixements i know-how.
  3. Elaborarem la Llei de les arts escèniques valencianes que impulsarà la formació i l’acompanyament per a companyies d’arts escèniques en qüestions relatives a mecenatge, gestió, comunicació i internacionalització; crearem centres de referència escènica com a espais d’investigació i experimentació de les noves dramatúrgies; promourem noves relacions per consolidar programes de residència, mobilitat i intercanvi amb altres centres territorials del món, i establirem un programa plurianual d’ajudes.
  4. Crearem espais culturals a les ciutats d’Alacant i Castelló seguint el model d’èxit del Centre de Cultura Contemporània del Carme (CCCC), situat a València, com a universos de promoció, producció, investigació i residència cultural.
  5. Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments, el programa Patrimoni Edificant. Per a això delegarem les competències necessàries i dotarem econòmicament els ajuntaments valencians que s’adherisquen al pla, per tal d’impulsar el patrimoni cultural valencià en tot el territori.
  6. Aprovarem l’Estatut de la Música per donar resposta a la falta d’adequació de la reglamentació existent en matèria laboral i jurídica, així com a les necessitats de les diverses professions de la música valenciana.
  7. Crearem un Centre d’Alt Rendiment Esportiu en el territori valencià.
  8. Posarem en marxa el Pla Estratègic de l’Esport que s’ha estat treballant i redactant amb la participació del sector durant aquesta legislatura.
  9. Crearem un programa d’assessorament i d’atenció a esportistes d’elit no professionals i exprofessionals, tant pel que fa al vessant acadèmic i formatiu, com al d’inserció laboral, durant la seua trajectòria esportiva i els anys posteriors.
  10. Augmentarem les ajudes a la construcció i reforma d’infraestructures esportives municipals establertes en l’actual legislatura.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes