Programa 2019 / Cuidem de la gent

Ocupació

Els darrers anys hem experimentat transformacions econòmiques estructurals que han modificat el mercat de treball: la globalització i l’extensió de les noves tecnologies, l’automatització i la precarització. També hem experimentat, però, la inclusió en el debat de la sostenibilitat ambiental, la perspectiva de gènere, la inclusió social i la conciliació, entre d’altres.

Cal aplicar mesures concretes per generar ocupació estable i de qualitat, que reduïsquen la taxa d’atur sense caure en una precarietat que afecte a les capes més vulnerables de la societat. Les persones, les seues oportunitats i el seu benestar han d’estar en el centre de les polítiques d’ocupació.

Propostes

  1. Elaborarem una Llei valenciana d’ocupació que estructure tot el sistema d’agents i institucions que intervenen en matèria de polítiques d’ocupació i desenvolupament territorial.
  2. Proposarem l’establiment, a nivell estatal, de la jornada laboral de 32 hores com a instrument per a la creació d'ocupació. Mentrestant, des de la Generalitat posarem en marxa un programa d’ajudes per a empreses que vulguen, voluntàriament, reduir la seua jornada laboral, tot mantenint els salaris i creant nous llocs de treball.
  3. Treballarem contra la precarietat per mitjà d’ajudes i programes específics que subvencionen la contractació estable i de qualitat.
  4. Impulsarem un programa de control i sancions per evitar les hores extra no remunerades.
  5. Incidirem en la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes d’ocupació com a eina per a facilitar la inclusió sociolaboral de les dones.
  6. Intensificarem les campanyes d’inspecció i prevenció de l’economia irregular, principalment en aquells sectors amb més incidència i en els quals les dones es veuen més afectades. Introduirem sessions formatives en drets laborals adreçades a l’alumnat de les últimes etapes obligatòries.
  7. Derogarem les reformes laborals dutes a terme pels governs del PP i el PSOE, i promourem un nou marc laboral que recupere els drets de les persones treballadores per impulsar una economia sostenible.
  8. Impulsarem polítiques de reconeixement dels drets de les persones treballadores de la llar, tot exigint la ratificació del Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball.
  9. Exigirem el traspàs de la inspecció de treball a aquelles comunitats autònomes que ho demanen, amb l’establiment de mecanismes de coordinació en l’àmbit estatal.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes