Programa 2019 / Cuidem de la gent

Salut

Considerem que la salut i el benestar de les persones són un valor essencial que cal preservar i promoure en tots els àmbits de la vida. Assolir aquest objectiu exigeix polítiques integrals de salut pública que comencen en les accions de prevenció de danys i de promoció de la salut en l'àmbit laboral. La Generalitat ha de liderar de manera efectiva la prevenció dels riscos laborals i la promoció de la salut i el benestar de la població treballadora.

Defensarem la promoció de la salut com a model útil i necessari per protegir i millorar la salut de les persones, i ens comprometem a reforçar en els entorns de vida, estudi, oci i treball aquells recursos i actius que contribuïsquen a mantindre la salut individual i col·lectiva.

Propostes

 1. Impulsarem un pla de xoc contra les llistes d’espera, mitjançant la contractació de més personal sanitari i la millora dels serveis.
 2. Millorarem les contractacions de professionals sanitaris d'atenció continuada i de substitucions, amb la creació de les places necessàries. Treballarem contra la precarietat en l’atenció primària i augmentarem la taxa de professionals d'infermeria, per arribar a la mitjana dels estats de la UE. També reclamarem a l’Estat l’augment de les places de formació MIR, en especial de MIR pediàtric, per ajustar-les a la demanda real del Sistema Nacional de Salut, amb l’actualització dels estàndards i el disseny de les especialitzacions mèdiques i d’infermeria.
 3. Comunicarem completament els sistemes d’història clínica de primària i especialitzada, i treballarem perquè es puga compartir la informació de la història clínica entre diferents hospitals o departaments de salut.
 4. Inclourem els psicòlegs en els equips d’atenció primària, com a recurs fonamental per desmedicalitzar l’atenció que rep la ciutadania.
 5. Crearem centres integrals d’atenció pediàtrica on s’abordaran els trastorns infantils i juvenils. En aquests centres integrarem els de desenvolupament infantil i atenció primerenca i les unitats de neurorehabilitació infantil. Posarem ordre en l’àmbit de l’atenció a l’autisme.
 6. Reorientarem l’atenció a la salut mental cap a un model organitzatiu i de provisió de serveis més comunitari, equitatiu, millor coordinat, millor governat, accessible, de qualitat, eficaç i eficient.
 7. Continuarem amb la reversió dels serveis i la recuperació de les concessions administratives de departaments sanitaris privatitzades, per garantir un servei públic i de qualitat.
 8. Estudiarem l’ampliació de les prestacions sanitàries a àmbits com ara odontologia, nutrició, podologia, pròtesi, psicologia, fisioteràpia, estomatologia i altres disciplines de les ciències de la salut.
 9. Garantirem el dret de les dones a triar l’hospital en el qual seran ateses durant el part i a ser informades de totes les intervencions sanitàries que se’ls proposen.
 10. Proposarem al Congrés la promulgació de la Llei de mort digna i d’atenció sanitària al final de la vida.
 11. Impulsarem una política decidida de prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual, amb la multiplicació de recursos d’atenció i l’implementació de les proves ràpides.
 12. Posarem en marxa mesures específiques per a la prevenció de la ludopatia i restringirem la publicitat del joc en línia i regularem la instal·lació i funcionament de les cases d’apostes.
Programa
2019

Programa 2019

Tracte Just
Finançament
Cuidem de la gent
Serveis socials
Cuidem de la gent
Salut
Cuidem de la gent
Educació
Cuidem de la gent
Cultura i esport
Cuidem de la gent
Ocupació
Protegim la terra
Medi ambient
Protegim la terra
Territori
Protegim la terra
Model econòmic
Protegim la terra
Agricultura
Garantim drets
Drets de la ciutadania
Garantim drets
Joventut
Garantim drets
Feminismes